Wsparcie dla przedsiębiorców
Wtorek, 22-12-2015
grafika
ZWOLNIENIA PODATKOWE

Podczas realizacji inwestycji w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Tucholi istnieje możliwość ich włączenia w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tej sytuacji przedsiębiorcy przysługiwać mogą zwolnienia w podatku dochodowym w wysokości od 35% do 55% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników. Więcej informacji na ten temat pod nr tel. 52 56 42 541 lub pod adresem e-mail: invest@tuchola.pl
BIULETYN BIZNESOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W TUCHOLI

Urząd Miejski w Tucholi zbiera, przygotowuje i wysyła pocztą elektroniczną, jako Biuletyn biznesowy Urzędu Miejskiego w Tucholi, najistotniejsze informacje przydatne dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Tuchola. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby otrzymywać Biuletyn, proszeni są o przesłanie na adres: invest@tuchola.pl swojego adresu poczty internetowej.

POSZUKIWANIE I PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Urząd Miejski w Tucholi wspiera inwestorów chcących ulokować inwestycje na terenie gminy Tuchola. Pomagamy w szczególności w wyszukaniu wolnych terenów inwestycyjnych. Przygotowujemy także oferty inwestycyjne pod konkretne potrzeby inwestorów.

PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Urząd Miejski w Tucholi pomaga w przygotowaniu oferty sprzedaży dla terenów inwestycyjnych o powierzchni powyżej 1 ha, położonych w gminie Tuchola. Przygotowane oferty umieszczamy na stronie www.tuchola.pl oraz w bazie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora. Ofertę spełniającą odpowiednie wymogi umieszczamy również w bazie ofert Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami: invest@tuchola.pl, tel. 52 564 25 41.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


Ośrodek Krajowego Systemu Usług w Bydgoszczy prowadzony przez „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (zakres usług: usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, projekt systemowy POIG 5.2 - Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych, usługi szkoleniowe, usługi informacyjne, usługi doradcze o charakterze ogólnym).

- Ośrodek Krajowego Systemu Usług w Bydgoszczy prowadzony przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (zakres usług: usługi szkoleniowe, usługi informacyjne).

-    Informacje o środkach Unii Europejskiej przeznaczonych dla przedsiębiorców w Województwie Kujawsko-Pomorskim

-    Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „KUJAWIAK” i „KUJAWIAK – INWESTYCJE”

-    Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych

-    Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

-    ENTERPRISE EUROPE NETWORK

-    Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa

-    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


    

 

Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy - jest to miejsce, w którym lokalny mikro-przedsiębiorca uzyska w formie uporządkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro-przedsiębiorców, a także uzyska bezpłatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej etc.- kompendium narzędzi możliwych do przekazania w tej formie, pozwalających mikro-przedsiębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje. Ze wszystkich dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezbędnych dla mikro- firm, które znajdują się w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl można korzystać bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Na stronie www.mikroporady.pl można znaleźć także pomoc w zakresie sporządzania przez mikro-przedsiębiorców dokumentów w kontakcie z JST więcej TUTAJ

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
mapa
pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
(52) 56 42 500  / fax: (52) 33 42 138